Program obrad

Piątek, 2 czerwca 2017

Obrady piątkowe odbywają się w Sali Rady Wydziału (21).

 

Rejestracja trwa przez wszystkie dni konferencji na parterze Wydziału Humanistycznego AGH (wejście od strony ul. Gramatyka 8a).


UROCZYSTE OTWARCIE 10:30-11:00

Słowo wstępne od przedstawiciela Władz Wydziału Humanistycznego AGH.

Informacje od organizatorów


PANEL 1 11:00-12:30

Dr Piotr Kubiński (Uniwerystet Warszawski)
Wybrane techniki narracyjne w „Firewatch”

Mgr Jakub Musioł (badacz niezależny)
Miasteczko Greenvale. Strategie immersyjne i emersyjne w grze „Deadly Premonition”

Aleksandra Bieluk (Uniwersytet Warszawski)
Błazen mędrcem: Na czym polega przyjemność czerpana z gier?


przerwa kawowa (s. 128)
12:30-13:00


PANEL 2 13:00-14:30

Mgr Aleksandra Łuksza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Między rekonstrukcją a współtworzeniem. O dwóch modelach tworzenia i rozwiązywania zagadek w przestrzeni gier

Mgr Joanna Sikorska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Cut-scenes, czyli film w grze. Wykorzystanie środków filmowego wyrazu w grach wideo na przykładzie scen przerywnikowych

Mgr Wojciech Sikora (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Czy muzyka przynależy do świata przedstawionego?


przerwa na lunch
14:30-16:30


WYKŁAD PLENARNY 16:30-18:00

Dr Tomasz Z. Majkowski (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badań Groznawczych przy Wydziale Polonistyki)
Czy gry wideo mają narodowość?

Wszyscy jesteśmy dumni z międzynarodowych sukcesów polskich gier – tego rodzaju spostrzeżenie pojawia się powszechnie w dyskursie krytycznym związanym z grami, popularnej publicystyce i codziennych rozmowach polskich graczy. I jako takie musi budzić niepokój, trudno bowiem w gruncie rzeczy ustalić, co czyni grę „polską” (czy też przynależną do kultury innych narodów). Ze względu na wieloaspektowość tego fenomenu oraz ogólną specyfikę globalnego obiegu kultury popularnej należy zatem zadać szereg pytań. Czy gry wideo mogą stanowić element kultur narodowych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? Które aspekty gier należałoby wziąć w takim ujęciu pod uwagę? Jak badać ewentualną interakcję pomiędzy narodem i jego grami i czy tego rodzaju perspektywa pozwoliłaby uzupełnić panoramę opisu kultur narodowych o nieujawnione dotychczas aspekty? I z czego w istocie jesteśmy w takim razie dumni?

Tomasz Z. Majkowski — adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, kierownik Ośrodka Badań Groznawczych tegoż. Członek zarządów stowarzyszeń Central And Eastern European Game Studies oraz Games and Literary Theory. Zajmuje się bachtinowską analizą gier wideo oraz studiowaniem gier wideo w perspektywie narodowej i postkolonialnej.

Sobota, 3 czerwca 2017

Wszystkie sesje sobotnie odbywają się w sali 024

 


PANEL 3 10:00-11:30

Mgr Martyna Bakun (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Narodziny autora – wątki autobiograficzne w niezależnych grach wideo

Mgr Adam Wasążnik (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Między fikcyjnymi światami, formalnymi zasadami i realnymi mózgami

Mgr Mariola Lekszycka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Obrazowość w grach komputerowych – dwa wymiary i znaczenia obrazu w grze „Life is Strange”


przerwa kawowa (s. 128)
11:30-12:00


PANEL 4 12:00-13:30

Mgr Krzysztof Brenskott (Uniwersytet Jagielloński)
Nie możesz mnie zniszczyć – jestem źródłem wszelkiego życia. Mit gnostycki w serii „Legacy of Kain”

Mgr Jakub Alejski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Czy lubisz krzywdzić innych ludzi?”. Obrazowanie śmierci w grach wideo

Mgr Paweł Gąska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Czy kucyki śnią o elektronicznym szatanie?


przerwa na lunch
13:30-15:30


PANEL 5 15:30-17:00

Mgr Marcin Petrowicz (Uniwersytet Jagielloński)
O czym pisze krytyk? Tematyka tekstów publicystycznych na portalach i w czasopismach poświęconych grom

Mgr Stanisław Stasiewicz (Uniwersytet Łódzki)
Nowa ontologia gier wideo – świat społeczny graczy komputerowych. Perspektywa socjologiczna

Dr Michał Kłosiński (Uniwersytet Śląski)
W magicznym kręgu utopii


przerwa kawowa (s. 128)
17:00-17:30


PANEL 6 17:30-19:00

Mgr Miłosz Markocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Leeroy Jenkins i jego fenomen kulturowy

Filip Jankowski (Uniwersytet Jagielloński)
Inny świat, inny twórca. „Another World” Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy

Mgr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski)
Ratując dwuwymiarowe sprite’y. Darwinia jako przykład metagry


Niedziela, 4 czerwca 2017

Wszystkie sesje niedzielne odbywają się w sali 024

 


PANEL 7 10:00-11:30

Mgr Rafał Maćkowiak (Uniwersytet Łódzki)
Socjolekt polskich graczy wideo – metody badawcze

Mgr Aleksandra Ciarkowska (Uniwersytet Łódzki)
Neosemantyzmy w socjolekcie użytkowników gier wideo

Dr Krzysztof Kotuła (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Gry wideo w dydaktyce szkolnej: analiza interakcji uczniów i nauczycieli w cyfrowej klasie języka obcego


przerwa kawowa (s. 128)
11:30-12:00


PANEL 8 12:00-13:30

Mgr Sebastian Kazubski (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna)
Życie w wirtualnym świecie  – zarys historyczny i nowe technologie

Mgr Magdalena Świerczek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Bohater kobiecy w grach fantastycznych; totalna dekonstrukcja tradycyjnej roli społecznej

Mgr Magdalena Ochmańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Korelacja między Sagą Wiedźmińską a grą komputerową CD Projekt RED – refleksja translatologiczna


ZAMKNIĘCIE OBRAD

Dyskursy gier wideo - okładkaDr Michał Kłosiński, mgr Krzysztof M. Maj – informacje o książce Dyskursy gier wideo

Dyskursy gier wideo są planowane w jako 7. tom serii “Perspektywy Ponowoczesności” w formie tematycznie i problematycznie spójnej monografii teoretycznoliterackich, antropologiczno-kulturowych i groznawczych upostaciowań dyskursywnych w grach komputerowych i wideo. Deadline na nadsyłanie rozdziałów dla prelegentów 3. edycji upływa 30 lipca 2017 roku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s