Wykład gościnny

Pierwszego dnia konferencji o godz. 16.30 odbędzie się wykład otwarty dr. Tomasza Z. Majkowskiego z Ośrodka Badań Groznawczych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. Czy gry wideo mają narodowość?

Wszyscy jesteśmy dumni z międzynarodowych sukcesów polskich gier – tego rodzaju spostrzeżenie pojawia się powszechnie w dyskursie krytycznym związanym z grami, popularnej publicystyce i codziennych rozmowach polskich graczy. I jako takie musi budzić niepokój, trudno bowiem w gruncie rzeczy ustalić, co czyni grę „polską” (czy też przynależną do kultury innych narodów). Ze względu na wieloaspektowość tego fenomenu oraz ogólną specyfikę globalnego obiegu kultury popularnej należy zatem zadać szereg pytań. Czy gry wideo mogą stanowić element kultur narodowych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? Które aspekty gier należałoby wziąć w takim ujęciu pod uwagę? Jak badać ewentualną interakcję pomiędzy narodem i jego grami i czy tego rodzaju perspektywa pozwoliłaby uzupełnić panoramę opisu kultur narodowych o nieujawnione dotychczas aspekty?

I z czego w istocie jesteśmy w takim razie dumni?

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/130878037481635

Tomasz Z. Majkowski  adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, kierownik Ośrodka Badań Groznawczych tegoż. Członek zarządów stowarzyszeń Central And Eastern European Game Studies oraz Games and Literary Theory. Zajmuje się bachtinowską analizą gier wideo oraz studiowaniem gier wideo w perspektywie narodowej i postkolonialnej.

Zapraszamy serdecznie!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s